چاپ و تولید دفتر با طرح اختصاصی شما - جهت استعلام قیمت تماس بگیرید - 09124532980

چهت دریافت لیست قیمت از طریق تلگرام در کانال دفتر شاپ عضو شوید

daftarshopMain

دفتر شاپ

فروش عمده دفتر و لوازم التحریر

جهت استعلام موجودی و قیمت ها تماس بگیرید

09191511672 - 09124532980

قیمت های استثنایی و بی نظیر دفتر و لوازم التحریر

لیست قیمت دفاتر کاغذ 70 گرم (پاشا)

قیمت ها به تومان است

قیمت ها جهت فروش نقدی است

تاریخ بروز رسانی قیمت ها 1398/03/23 میباشد

جهت استعلام تخفیف همکاری (تا 40% تخفیف) تماس بگیرید

کدشرح محصولقیمتتعداد در کارتن
821100 برگ طلقی فانتزی تک سیم (جهت استعلام (تا 40% تخفيف) تماس بگيريد) 72
822100 برگ طلقی کلاسیک تک سیم (جهت استعلام (تا 40% تخفيف) تماس بگيريد) 72
823100 برگ طلقی مالیک طرح پینتو تک سیم (جهت استعلام (تا 40% تخفيف) تماس بگيريد) 72
824100 برگ طلقی 2 خط کلاسیک تک سیم (جهت استعلام (تا 40% تخفيف) تماس بگيريد) 72
82580 برگ طلقی فانتزی تک سیم (جهت استعلام (تا 40% تخفيف) تماس بگيريد) 90
82680 برگ طلقی کلاسیک تک سیم (جهت استعلام (تا 40% تخفيف) تماس بگيريد) 90
82780 برگ طلقی متالیک طرح پینتو تک سیم (جهت استعلام (تا 40% تخفيف) تماس بگيريد) 90
87080 برگ طلقی 2 خط کلاسیک تک سیم (جهت استعلام (تا 40% تخفيف) تماس بگيريد) 90
87180 برگ طلقی نقاشی فانتزی تک سیم (جهت استعلام (تا 40% تخفيف) تماس بگيريد) 90
82850 برگ طلقی فانتزی تک سیم (جهت استعلام (تا 40% تخفيف) تماس بگيريد) 138
82950 برگ طلقی کلاسیک تک سیم (جهت استعلام (تا 40% تخفيف) تماس بگيريد) 138
83050 برگ طلقی طرح پینتو تک سیم (جهت استعلام (تا 40% تخفيف) تماس بگيريد) 138
83150 برگ طلقی نقاشی فانتزی تک سیم (جهت استعلام (تا 40% تخفيف) تماس بگيريد) 138
83250 برگ طلقی 2 خط کلاسیک تک سیم (جهت استعلام (تا 40% تخفيف) تماس بگيريد) 138
87250 برگ طلقی 4 خط کلاسیک تک سیم (جهت استعلام (تا 40% تخفيف) تماس بگيريد) 138
813200 برگ طلقی کلاسیک (جهت استعلام (تا 40% تخفيف) تماس بگيريد) 36
814200 برگ طلقی متالیک (جهت استعلام (تا 40% تخفيف) تماس بگيريد) 36
815100 برگ جلد سخت فانتزی تک سیم (جهت استعلام (تا 40% تخفيف) تماس بگيريد) 54
816100 برگ جلد سخت کلاسیک تک سیم (جهت استعلام (تا 40% تخفيف) تماس بگيريد) 54
873100 برگ جلد سخت 2 خط کلاسیک تک سیم (جهت استعلام (تا 40% تخفيف) تماس بگيريد) 50
817200 برگ جلد سخت کلاسیک تک سیم (جهت استعلام (تا 40% تخفيف) تماس بگيريد) 30
81850 برگ ته چسب فانتزی (جهت استعلام (تا 40% تخفيف) تماس بگيريد) 160
81950 برگ ته چسب فانتزی نقاشی (جهت استعلام (تا 40% تخفيف) تماس بگيريد) 160
82080 برگ ته چسب فانتزی (جهت استعلام (تا 40% تخفيف) تماس بگيريد) 100
833100 برگ ته دوخت سلفون فانتزی و کلاسیک (جهت استعلام (تا 40% تخفيف) تماس بگيريد) 54
834200 برگ ته دوخت سلفون کلاسیک (جهت استعلام (تا 40% تخفيف) تماس بگيريد) 34
835100 برگ ته دوخت چرمی (جهت استعلام (تا 40% تخفيف) تماس بگيريد) 52
836200 برگ ته دوخت چرمی (جهت استعلام (تا 40% تخفيف) تماس بگيريد) 32
874100 برگ ته دوخت چرمی طرح دار (جهت استعلام (تا 40% تخفيف) تماس بگيريد) 52
875200 برگ ته دوخت چرمی طرح دار (جهت استعلام (تا 40% تخفيف) تماس بگيريد) 32
839100 برگ طلقی متالیک رحلی تک سیم (جهت استعلام (تا 40% تخفيف) تماس بگيريد) 86
84050 برگ جلد سخت نقاشی فانتزی رحلی تک سیم (جهت استعلام (تا 40% تخفيف) تماس بگيريد) 80
84150 برگ جلد گلاسه نقاشی فانتزی رحلی تک سیم (جهت استعلام (تا 40% تخفيف) تماس بگيريد)  
876یادداشت طلقی فانتزی 1/8 (جهت استعلام (تا 40% تخفيف) تماس بگيريد) 12
877یادداشت طلقی فانتزی 1/16 (جهت استعلام (تا 40% تخفيف) تماس بگيريد) 12
842یادداشت طلقی متالیک 1/8 (جهت استعلام (تا 40% تخفيف) تماس بگيريد) 12
843یادداشت طلقی متالیک 1/16 (جهت استعلام (تا 40% تخفيف) تماس بگيريد) 12
845100 برگ کلاسوری سلفونی قفل پلاستیکی (جهت استعلام (تا 40% تخفيف) تماس بگيريد) 34
846100 برگ کلاسوری سلفونی قفل فلزی (جهت استعلام (تا 40% تخفيف) تماس بگيريد) 34
847200 برگ کلاسوری سلفونی قفل فلزی (جهت استعلام (تا 40% تخفيف) تماس بگيريد) 28
848100 برگ کلاسوری چرمی ساده قفل پلاستیکی (جهت استعلام (تا 40% تخفيف) تماس بگيريد) 32
849100 برگ کلاسوری چرمی ساده قفل فلزی (جهت استعلام (تا 40% تخفيف) تماس بگيريد) 32
850200 برگ کلاسوری چرمی ساده قفل فلزی (جهت استعلام (تا 40% تخفيف) تماس بگيريد) 28
851100 برگ کلاسوری چرمی طرح شانل قفل پلاستیکی (جهت استعلام (تا 40% تخفيف) تماس بگيريد) 32
852100 برگ کلاسوری چرمی طرح شانل قفل فلزی (جهت استعلام (تا 40% تخفيف) تماس بگيريد) 32
853200 برگ کلاسوری چرمی طرح شانل قفل فلزی (جهت استعلام (تا 40% تخفيف) تماس بگيريد) 28
854100 برگ کلاسوری جاجیم قفل پلاستیکی (جهت استعلام (تا 40% تخفيف) تماس بگيريد) 32
855100 برگ کلاسوری جاجیم قفل فلزی (جهت استعلام (تا 40% تخفيف) تماس بگيريد) 32
856200 برگ کلاسوری جاجیم قفل فلزی (جهت استعلام (تا 40% تخفيف) تماس بگيريد) 28
857کاغد یدک کلاسور 26 سوراخ (جهت استعلام (تا 40% تخفيف) تماس بگيريد)  
لیست قیمت دفاتر کاغذ 60 گرم

قیمت ها به تومان است

قیمت ها جهت فروش نقدی است

تاریخ بروز رسانی قیمت ها 1398/04/11 میباشد

جهت استعلام تخفیف همکاری (تا 40% تخفیف) تماس بگیرید

کدشرح محصولقیمتتعداد در کارتن
621دفتر 50 برگ فانتزی ته چسب (کاغذ 60 گرم) (جهت استعلام (تا 40% تخفيف) تماس بگيريد) 144
622دفتر 50 برگ ساده ته چسب (کاغذ 60 گرم) (جهت استعلام (تا 40% تخفيف) تماس بگيريد) 144
623دفتر 80 برگ فانتزی ته چسب (کاغذ 60 گرم) (جهت استعلام (تا 40% تخفيف) تماس بگيريد) 90
624دفتر 80 برگ ساده ته چسب (کاغذ 60 گرم) (جهت استعلام (تا 40% تخفيف) تماس بگيريد) 90
625دفتر 50 برگ فانتزی سیمی (کاغذ 60 گرم) (جهت استعلام (تا 40% تخفيف) تماس بگيريد) 170
626دفتر 100 برگ فانتزی سیمی (کاغذ 60 گرم) (جهت استعلام (تا 40% تخفيف) تماس بگيريد) 90
لیست قیمت دفاتر کاغذ 55 گرم (تعاونی)

قیمت ها به تومان است

قیمت ها جهت فروش نقدی است

تاریخ بروز رسانی قیمت ها 1398/04/11 میباشد

جهت استعلام تخفیف همکاری (تا 40% تخفیف) تماس بگیرید

کدشرح محصولقیمتتعداد در کارتن
551دفتر 40 برگ تعاونی (کاغذ 55 گرم) (جهت استعلام (تا 40% تخفيف) تماس بگيريد) 500
552دفتر 60 برگ تعاونی (کاغذ 55 گرم) (جهت استعلام (تا 40% تخفيف) تماس بگيريد) 360
553دفتر 80 برگ تعاونی (کاغذ 55 گرم) (جهت استعلام (تا 40% تخفيف) تماس بگيريد) 240
554دفتر 100 برگ تعاونی (کاغذ 55 گرم) (جهت استعلام (تا 40% تخفيف) تماس بگيريد) 192
لیست قیمت لوازم التحریر

قیمت ها به تومان است

قیمت ها جهت فروش نقدی است

تاریخ بروز رسانی قیمت ها 1398/04/11 میباشد

جهت استعلام تخفیف همکاری (تا 40% تخفیف) تماس بگیرید

کدشرح محصولقیمتتعداد در بسته
404مداد مشکی اینوکس (جهت استعلام (تا 40% تخفيف) تماس بگيريد) 144
406پاکن اینوکس کوچک (جهت استعلام (تا 40% تخفيف) تماس بگيريد) 30
407پاکن اینوکس بزرگ (جهت استعلام (تا 40% تخفيف) تماس بگيريد) 20
410تراش اینوکس ساده (جهت استعلام (تا 40% تخفيف) تماس بگيريد) 48
412تراش مخزن دار (جهت استعلام (تا 40% تخفيف) تماس بگيريد) 48
419مداد ۱۲ رنگ اینوکس (جهت استعلام (تا 40% تخفيف) تماس بگيريد) 12
432مداد 12 رنگ اسکای (جهت استعلام (تا 40% تخفيف) تماس بگيريد) 12
433تراش ساده (جهت استعلام (تا 40% تخفيف) تماس بگيريد) 48
401خودکار کیان (جهت استعلام (تا 40% تخفيف) تماس بگيريد) 50
402خودکار پنتر (جهت استعلام (تا 40% تخفيف) تماس بگيريد) 50
403مداد مشکی فابر (جهت استعلام (تا 40% تخفيف) تماس بگيريد) 144
405مداد قرمز اینوکس (جهت استعلام (تا 40% تخفيف) تماس بگيريد) 144
408پاکن پیکاسو رنگی (جهت استعلام (تا 40% تخفيف) تماس بگيريد) 32
409پاکن پیکاسو سفید (جهت استعلام (تا 40% تخفيف) تماس بگيريد) 30
411تراش کنکو (جهت استعلام (تا 40% تخفيف) تماس بگيريد) 48
413تراش حلزونی اینوکس (جهت استعلام (تا 40% تخفيف) تماس بگيريد) 48
414لاک غلط گیر cbs (جهت استعلام (تا 40% تخفيف) تماس بگيريد) 12
415چسب ماتیکی (جهت استعلام (تا 40% تخفيف) تماس بگيريد) 12
416های لایت lantu (جهت استعلام (تا 40% تخفيف) تماس بگيريد) 48
417های لایت ماتریکس (جهت استعلام (تا 40% تخفيف) تماس بگيريد) 36
418مداد ۱۲ رنگ cbs (جهت استعلام (تا 40% تخفيف) تماس بگيريد) 12
420مداد 12 رنگ فلزی پیکاسو (جهت استعلام (تا 40% تخفيف) تماس بگيريد) 12
421ماژیک ۱۲ رنگ چیکی (جهت استعلام (تا 40% تخفيف) تماس بگيريد) 12
422پرگار فلزی (جهت استعلام (تا 40% تخفيف) تماس بگيريد) 30
423جامدادی گلیم (جاجیم) (جهت استعلام (تا 40% تخفيف) تماس بگيريد) 150
424ست پرگار گونیا اتود Benito (جهت استعلام (تا 40% تخفيف) تماس بگيريد) 12
425ست پرگار گونیا CClass (جهت استعلام (تا 40% تخفيف) تماس بگيريد) 12
426شابلون ژله ای بزرگ دوبل (جهت استعلام (تا 40% تخفيف) تماس بگيريد) 40
427شابلون 20 cm ژله ای کوچک (جهت استعلام (تا 40% تخفيف) تماس بگيريد) 24
428نقاله ژله ای (جهت استعلام (تا 40% تخفيف) تماس بگيريد) 60
429گونیا ژله ای (جهت استعلام (تا 40% تخفيف) تماس بگيريد) 60
430اتود CBS590 (جهت استعلام (تا 40% تخفيف) تماس بگيريد) 12
431نوک اتود اینوکس (جهت استعلام (تا 40% تخفيف) تماس بگيريد) 12